img

Gyzgyn satuw poslamaýan polat 304 söwda lýubkalary


 • Burç:R0 / R10 / R15 / R25 radiusy bar.
 • Material:Qualityokary hilli poslamaýan polat SUS304 / SUS316.
 • Galyňlygy:Adaty galyň jam bilen 1,0mm / 1.2mm /1.5mm ýa-da 2-3 mm flanes
 • Jemleýji:Çotga / Satin / Satin Sheen / Hammer / Reňkli
 • Mysal:nusgalar 7 günüň içinde taýýar bolup biler.
 • LOGO:Lazer LOGO / Film LOGO / Çap etmek LOGO hoş geldiňiz!
 • Gurluşyň wagty:15-45 gün, mukdaryna we ýeriniň gutarmagyna görä.
 • Ibermek:“Express” -i, otly gatnawlaryny, howa gatnawlaryny, deňiz gatnawlaryny dünýäniň çar künjegine tertipleşdirmäge kömek ediň!
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  Metal önümleriniň önümçiligi hökmünde ähli müşderilerimiz üçin döredijilik önümlerini hödürleýäris.diňe bir öý gämilerini däl, eýsem köp mukdarda söwda lýubkalaryny hem öndürýäris.

  Poslamaýan polatdan ýasalan tegelek, dürli reňkdäki hammam üçin inedördül goşa gatlakly basseýnler bar.

  Restoranlarda, klinikalarda, mekdeplerde, zawodlarda, zawodlarda we beýleki söwda desgalarynda dürli çüýşe, goşa jam, üç jam we drena board tagtalary bar.

  Öndüriji hökmünde biziň wezipämiz elmydama önüm dizaýnynda we müşderi hyzmatynda indiki ewolýusiýa garamak;Bu gymmatlyklar, biziň bilen hyzmatdaşlygy saýlanyňyzda, diňe bir dizaýnda we ugurtapyjylykda deňi-taýy bolmadyk önümi däl-de, eýsem aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk gelýän bir tejribäni saýlamagyňyzy üpjün etmek üçin bir kompaniýa hökmünde amallarymyza itergi berýär.

  Buýsançly vitrin

  Poslamaýan polat 1200mm 47inç Bir çüýşe täjirçilik aşhana çüýşesi, çep drenaboard bilen 4 inçden 12 inç çuňluga çenli bolup biler

  Diwar dagy (erkin ýaýbaňlandyrmak we goşmak hem bar) Diwar dagy skameýkasy ýa-da çukur

  Izolýasiýa poslamaýan polat buzdan taşlaň Gowy izolýasiýa poslamaýan polatdan ýasalan gapak, gapakly aýratyn ölçegler bar

  Diwarlaryň ahyrky nagyş çukurynyň (omörite) ululygy, çukur, zerur bolşy ýaly çyzgy beýikligi

  Iki gaply aşhana çüýşesi, poslamaýan polatdan täjirçilik aşhana kömekçi çüýşesi, aşhana, bar

  Cuttingokary hilli “Galley Workstation Ledge Link” kesiji tagtalar we nahar bişirmek üçin suw akabasy

  Vanna gämisi çüýşesi, kabinet meýdanyndaky poslamaýan polatdan ýasalan çüýşäniň üstündäki 14 inç

  Vanna gämisi çüýşesi, 16x14 ýokarda 16 dýuým, kabinetiň hajathana otagy üçin poslamaýan polatdan ýasalan çüý

  Söwda poslamaýan polat çüýşesi - 1 bölümli restoran aşhana taýýarlyk we peýdaly çüýşe

  örtükli bar üçin buz çukuryny içiň

  Öýde ulanmak üçin tegelek howdanlar we gyzgyn hammam

  3 gaply poslamaýan polat çüýşesi 3 jamdan ybarat

  Önümiň ölçeg sanawy

  Ululygy / görnüşi / reňki we drena board tarapy hakyky zerurlyklara görä düzülip bilner!

  Piture Nook Düşündiriş Umumy ululygy Käbäniň ululygy (1) Käbäniň ululygy (2) Zeýkeş tagtasynyň ululygy
  2142139 D360 Tegelek basseýn D360x110mm D356x105mm / /
  SQ1414 Kwadrat basseýn 355x355x180mm 315x315x180mm / /
  SQ1417 355x432x180mm 315x390x180mm / /
  TS8050 Bowlekeje jam bilen
  Yza gaýdyň
  800x550x510mm 550x320x310mm / /
  TS7055 700x550x510mm 450x320x310mm / /
  TS14055 Iki gezek jam
  Spash bilen yzyna
  1400x550x560mm 4450x320x300mm / /
  IW8050 Buz 550x450x250mm 500x400x230mm / /
  SD15060 Zeýkeş tagtasy bilen ýekeje jam we
  Yza gaýdyň
  1500x600x180mm 500x400x180mm / 844x600mm
  SD20060 2000x600x180mm 500x400x180mm / 1324x600mm
  SD25060 2500x600x180mm 500x400x180mm / 1824x600mm

  Saýlawyňyz üçin esbaplar

  Australian Strainers

  Awstraliýaly süzgüçler

  faucet in stainless steel

  poslamaýan polatdan kran

  faucet with hot and cold

  gyzgyn we sowuk kran

  S-01 Half stainless steel straine Popular all over the world for Canada market usually accessoried with an short pipe

  S-01 poslamaýan polatdan ýarym ştamm

  S-02 Whole stainless steel basktet strainer

  S-02 Poslamaýan polatdan sebet süzgüç

  S-03 Whole stainless steel strainer

  S-03 Poslamaýan polatdan süzgüç

  S-04 Whole Stainless steel strainer

  S-04 Poslamaýan polatdan süzgüç

  S-05 Australia Strainer

  S-05 Awstraliýa süzgüji

  S-06 Square strainer

  S-06 inedördül süzgüç

  Soap dispenser plastic

  Sabyn paýlaýjy plastmassa

  Soap dispenser stainless steel

  Sabyn paýlaýjy poslamaýan polatdan

  Stailess steel wired basket in vairous size and shape

  Düwürtik polat simli sebedi gaty ululykda we görnüşde

  Stainless Steel Bottom Grids made according to the sinks size

  Lýubkalaryň ululygyna görä poslamaýan polatdan aşaky gözenekler

  Stainless Steel Colanders various size and shape available

  Poslamaýan polatdan ýasalan dürli ölçegler we görnüşler bar

  Stainless steel Drainer Bench

  Poslamaýan polatdan drenaer skameýkasy

  Stainless steel roll matt in round or square pipes

  Tegelek ýa-da inedördül turbalarda poslamaýan polatdan ýasalan mat

  Strainer with deodorization drainage pipe

  Deodorizasiýa zeýkeş turbasy bilen süzgüç

  Strainer with hard and soft pipe

  Gaty we ýumşak turba bilen süzgüç

  Strainer with overflower

  Gaty suwly süzgüç

  Various size and shape wooden cut board available

  Dürli ululyk we şekilli agaç kesilen tagta bar

  Surfance Finish

  Çotga / Satin gutarnykly / Satin Şen, umuman, saýlamak üçin başga bir ýer bar: Nano-Gara, Nano-Kümüş, Nano-Altyn, Nano-Mis, Nano-Rose Gold fin.PVD-Gara, PVD-Gold , PVD-Mis, PVD-Rose Gold.

  6d325a8f

  Önümiň jikme-jigi

  Içerki radius konner: Nol radiusy (R0), 10mm radiusy (R10), 15mm radiusy (R15), 25mm radiusy (R25)
  Radiusyň daşynda özleşdirilen elýeterli!
  Material: Uzak dowamlylygy, öndürijiligi we ajaýyp gözelligi üçin ýokary hilli poslamaýan polat SUS304 / SUS316.
  Galyňlyk Umuman, 1,2 mm, tutuş lýuboý üçin 1,5mm ýa-da 1mm jam bilen 2mm-3mm flanes bar!
  Jemleýji: Çotga / Satin / Satin Sheen / Hammer / Reňkli
  LOGO Lazer LOGO / Film LOGO / Çap etmek LOGO hoş geldiňiz!
  Gurnama görnüşi: Müşderiniň haýyşy boýunça
  Gurnama toplumy: 3.5 "zeýkeşiň diametri, hapa zyňylmagy bilen utgaşykly, dykyzlandyrylan zeýkeşiň diametri bar! Saýlamak üçin dürli gurnama klipleri
  Drenaj kelleleri Amatly drena head kelleleri (Islegiňize görä gaty turbalar we ýumşak turbalar) aşhana lýubkalary bilen ajaýyp gabat geler.
  Şekil: Müşderiniň islegine garşy dizaýn
  Örtük: Müşderiniň haýyşy boýunça
  Padlar: Müşderiniň haýyşy boýunça
  Amaly ulanmak: Öý hojalygy, täjirçilik myhmanhanasy / bar, hassahana, kwartira we ş.m.
  Gaplamak: 1.Güýçli gorag aýratynlykda gutulýar.
  2. Aýry-aýry kartonlara 3-5pc goşuň
  3. Çykdajylary tygşytlamak: Paletde gaplanan gap
  4. Müşderiniň islegine görä aýratyn gaplama
  Gurluşyň wagty: Umuman, mukdaryna we ýer ýüzüne 10-30 gün.
  Söwda şertleri: FOB ýa-da EXW
  Port ýüklenýär: JiangMen ýa-da ŞenZhen ýa-da Hytaýda GuangZhou
  Tölegiň şerti: T / T, L / C, Paypal, Western Union, MoneyGram
  Önümçilik kuwwaty: Aýda 30,000 sany.
  Kesiş şablony: Şablon kagyzy kesiň (DXF faýly bar)
  Saýlawyňyz üçin esbaplar: Süzgüç, poslamaýan polatdan ýasalan rulon, poslamaýan polat sebet süzgüç, poslamaýan polat kolanderler, simli kolanderler, aşaky gözenekler, bambuk kesmek tagtasy, agaç kesilen tagta ch Oturylyşyk zeýkeşleri we ş.m.
  Eltip bermek “Express” -i, otly gatnawlaryny, howa gatnawlaryny, deňiz gatnawlaryny dünýäniň çar künjegine tertipleşdirmäge kömek ediň!

  Paket: Dürli paketler bar!

  1. Karton: aýratyn gaplamak

  img (3)
  img (8)
  img (16)

  2. 3 karton 1 kartonda gabat gelýär

  img (1)
  img (2)
  img (4)
  img (4)

  3. Palet: palet üçin 30-50 sany

  1
  2
  3

  4. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda

  Iş prosesi

  img (37)

  Material

  img (41)

  Zawod

  img (42)

  Okuw ussahanasy

  img (38)

  Bent

  img (39)

  Kebşirlemek

  img (24)

  Polýak

  img (43)

  Arassalamak

  img (12)

  QC

  img (36)

  Gaplamak

  img (45)
  img (44)

  Eltip bermek

  Bazar we eltip bermek

  e6e1b131
  1

  Awtoulag transporty

  freight train

  Otly gatnawy

  2

  Okean ugratmak

  3

  Howa gatnawy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň