img

El bilen ýasalan SUS304 / 316 Taslama we öýde ulanmak üçin poslamaýan polatdan goşa çüýşe aşhana çüýşesi


  • Burç:R0 / R10 / R15 / R25 radiusy bar.
  • Material:Qualityokary hilli poslamaýan polat SUS304 / SUS316.
  • Galyňlygy:Adaty galyň jam bilen 1,0mm / 1.2mm /1.5mm ýa-da 2-3 mm flanes
  • Jemleýji:Çotga / Satin / Satin Sheen / Hammer / Reňkli
  • Mysal:nusgalar 7 günüň içinde taýýar bolup biler.
  • LOGO:Lazer LOGO / Film LOGO / Çap etmek LOGO hoş geldiňiz!
  • Gurluşyň wagty:15-45 gün, mukdaryna we ýeriniň gutarmagyna görä.
  • Ibermek:“Express” -i, otly gatnawlaryny, howa gatnawlaryny, deňiz gatnawlaryny dünýäniň çar künjegine tertipleşdirmäge kömek ediň!
  • Önümiň jikme-jigi

    Haryt bellikleri

    Düşündiriş

    El bilen ýasalan goşa jam çüýşesi, birmeňzeş ýa-da dürli ölçegdäki 2 tabak (islegiňize görä), aşhanaňyz üçin has köp ýer we funksiýa.spesifikasiýa elmydama müşderiniň isleglerine esaslanýar.Iki goşa aşhana lýubkalary ýokary hilli ses izolýasiýasy we çyglylyga garşy örtükler bilen üpjün edilendir, bu bolsa kondensasiýany azaldyp we sesi hasam basyp biler.Poslama çydamly ýer, ýörite çotgalanan atlas prosesi arkaly posdan we okislenmeden goraýan 304 materialyň esasy bahasydyr. Her güýçli, uzak wagtlap dowam edýär.Çeňňek esbaplaryny goldamak, topmount, ýönekeý, köp sanly gurnama usullary, köp ýeriň isleglerini kanagatlandyryp biler. El bilen ýasalan lýubkalar, sim çarçuwasynyň güýçli duýgusy bilen, umumy gözelligi we jomartlygy ýokarlandyryp, çüýşäniň bedeniniň ýapyk ýerini keseligine giňeldýär. we iýerarhiýanyň has güýçli duýgusy.El bilen ýasalan legen göni we aşak, gyralary we burçlary we has berk gurluşy bilen.El bilen ýasalan legen, suwuň geçiş hadysasyndan gaça durup, basseýni aňsatlyk bilen gurup bilýär.El bilen ýasalan lýubka, lazer kesmek, metal egirmek we kebşirlemek arkaly 304 ýa-da 316 poslamaýan polatdan ýasalýar.El bilen ýasalan çukur, adatça, 1,2mm-1,5mm ýokary we aşaklygyna galyň.Käbir elementleriň üstünde 2 mm ýa-da ondanam köp bolup biler.

    Gurnama:“Topmount”, “Undermount”, “Flushmount”, gurnama gurmak mümkinçiligini goýuň.

    246 (2)
    246 (3)
    246 (1)

    Buýsançly vitrin

    El bilen ýasalan goşa jam SUS304 poslamaýan polat çüýşesi

    Iň oňat hil ölçegi 18 goşa bahaly aşhana çüýşesi bäsdeşlik bahasyndan

    Iň oňat hilli R10 poslamaýan polat 304 iň ýokary el bilen ýasalan uly goşa çüýşe çüýşesi

    El bilen ýasalan topmount 2 jam SUS304 poslamaýan polat çüýşesi

    Custöriteleşdirilen 304 poslamaýan polatdan ýasalan meşhur el çüýşesi Iki jamly aşhana çüýşesi

    El bilen ýasalan poslamaýan polatdan ýasalan döwrebap dizaýn 304 goşa jam çüýşesi

    Hytaýly öndüriji aşhana çüýşesinde el bilen ýasalan goşa tabak damjasy

    El bilen ýasalan 304 poslamaýan polatdan ýasalan çüýşe inçejik köpri bilen goşa çüýşe -Narrow B.

    Flushmount goşa jam SUS304 Poslamaýan polatdan ýasalan legen

    “High Grade Amazon” gyzgyn satuw SUS304 El bilen ýasalan aşhana çüýşesi

    Gyzgyn satuw 316 Poslamaýan polatdan ýasalan goşa çüýşe radiusy 15

    R0 burç çüýşesi goşa tabak SUS304 Poslamaýan polatdan aşhana çüýşesi

    Önümiň ölçeg sanawy

    Müşderileriň hakyky zerurlyklaryna we isleglerine görä islendik ululyk / şekil / reňk!

    Piture Nook Umumy ululygy Käbäniň ululygy (1) Käbäniň ululygy (2)
     2142139 5845 585x450x225 / 130mm 340x400x225mm 165x320x130mm
    6445 645x450x225 / 130mm 340x400x225mm 165x320x130mm
    7145 715x450x205mm 400x400x205mm 240x400x205mm
    7745 770x450x205mm 340x400x205mm 340x400x205mm
    8045 800x450x205mm 367x410x205mm 367x410x205mm
    9045 900x450x205mm 410x400x205mm 410x400x205mm
     2142139 7541 750x410x220 / 190mm 400x360x220mm 280x310x190mm
    7843 780x430x220 / 190mm 420x380x220mm 290x330x190mm
    8045 800x450x220 / 190mm 430x400x220mm 300x350x190mm
    8250 820x500x220mm 420x400x220mm 325x400x220mm

    Adatdan daşary dizaýn

    WL8148

    img (16)
    img (23)
    img (24)

    Umumy ululygy: 812x482mm
    Käbäniň ululygy: 355x382mm we 355x382mm
    Çuňlugy: 254mm
    Burç: R10

    WLR8585

    img (13)
    img (4)
    img (7)

    Umumy ululygy: 850x850mm
    Käbäniň ölçegi: 375x400mm we 375x400mm
    Çuňlugy: 230mm
    Burç: R10

    WLT8048

    img (14)
    img (1)
    img (2)

    Umumy ululygy: 800x480mm
    Käbäniň ululygy: 362x430mm we 362x430mm
    Çuňlugy: 228mm
    Burç: R10

    WLT8145

    img (15)
    img (6)
    img (3)

    Umumy ululygy: 812x458mm
    Käbäniň ululygy: 359x340mm we 359x340mm
    Çuňlugy: 230mm
    Burç: R10

    WLHR7843V

    img (17)
    img (8)
    img (9)

    Umumy ululygy: 780x430mm
    Käbäniň ululygy: 395x380mm we 315x380mm
    Çuňlugy: 220mm
    Burç: R10

    WLT7843

    img (18)
    img (10)
    img (22)

    Umumy ululygy: 780x430mm
    Käbäniň ululygy: 370x320mm we 275x275mm
    Çuňlugy: 228mm
    Burç: R0

    WLTR8246

    img (19)
    img (21)
    img (22)

    Umumy ululygy: 820x460mm
    Käbäniň ululygy: 380x350mm we 305x350mm
    Çuňlugy: 228mm
    Burç: R10

    Aşakdaky gutar

    2142139

    Dürli gurnamalar üçin mugt aksesuarlaşdyrylan klipler

    2643 (2)
    2643 (3)
    2643 (4)
    2643 (1)

    Saýlawyňyz üçin esbaplar

    Australian Strainers

    Awstraliýaly süzgüçler

    faucet in stainless steel

    poslamaýan polatdan kran

    faucet with hot and cold

    gyzgyn we sowuk kran

    S-01  Half stainless steel straine Popular all over the world  for Canada market usually accessoried with an short pipe

    S-01 poslamaýan polatdan ýarym ştamm

    S-02  Whole stainless steel basktet strainer

    S-02 Poslamaýan polatdan ýasalan sebet süzgüç

    S-03 Whole stainless steel strainer

    S-03 Poslamaýan polatdan süzgüç

    S-04 Whole Stainless steel strainer

    S-04 Poslamaýan polatdan süzgüç

    S-05 Australia Strainer

    S-05 Awstraliýa süzgüji

    S-06 Square strainer

    S-06 inedördül süzgüç

    Soap dispenser plastic

    Sabyn paýlaýjy plastmassa

    Soap dispenser stainless steel

    Sabyn paýlaýjy poslamaýan polatdan

    Stailess steel wired basket in vairous size and shape

    Düwürtik polat simli sebedi gaty ululykda we görnüşde

    Stainless Steel Bottom Grids made according to the sinks size

    Lýubkalaryň ululygyna görä poslamaýan polatdan aşaky gözenekler

    Stainless Steel Colanders  various size and shape available

    Poslamaýan polatdan ýasalan dürli ölçegler we görnüşler bar

    Stainless steel Drainer Bench

    Poslamaýan polatdan drenaer skameýkasy

    Stainless steel roll matt in round or square pipes

    Tegelek ýa-da inedördül turbalarda poslamaýan polatdan ýasalan mat

    Strainer with deodorization drainage pipe

    Deodorizasiýa zeýkeş turbasy bilen süzgüç

    Strainer with hard  and soft pipe

    Gaty we ýumşak turba bilen süzgüç

    Strainer with overflower

    Gaty suwly süzgüç

    Various size and shape wooden cut board available

    Dürli ululyk we şekilli agaç kesilen tagta bar

    Surfance Finish

    Çotga / Satin gutarnykly / Satin Şen, umuman, saýlamak üçin başga bir ýer bar: Nano-Gara, Nano-Kümüş, Nano-Altyn, Nano-Mis, Nano-Rose Gold fin.PVD-Gara, PVD-Gold , PVD-Mis, PVD-Rose Gold.

    24356346

    Önümiň jikme-jigi

    Içerki radius konner: Nol radiusy (R0), 10mm radiusy (R10), 15mm radiusy (R15), 25mm radiusy (R25)
    Radiusyň daşynda Umuman R3, R5, R25, ýöriteleşdirilen elýeterli!
    Material: Uzak dowamlylygy, öndürijiligi we ajaýyp gözelligi üçin ýokary hilli poslamaýan polat SUS304 / SUS316.
    Galyňlyk Umuman, 1,2 mm, tutuş lýuboý üçin 1,5mm ýa-da 1mm jam bilen 3 mm flanes!
    Jemleýji: Çotga / Satin / Satin Sheen / Hammer / Reňkli
    LOGO Lazer LOGO / Film LOGO / Çap etmek LOGO hoş geldiňiz!
    Gurnama görnüşi: “Topmount” gämisi, “Undermount” gämisi, “Flushmount” gämisi
    Gurnama toplumy: 3.5 "zeýkeşiň diametri, hapa zyňylmagy bilen utgaşykly, dykyzlandyrylan zeýkeşiň diametri bar! Saýlamak üçin dürli gurnama klipleri
    Drenaj kelleleri Amatly drena head kelleleri (1,5 "ýa-da 2", gaty turbalar we islegiňiz boýunça ýumşak turbalar) aşhana lýubkalary bilen ajaýyp gabat geler.
    Şekil: Gönüburçly, kwadrat, adatdan daşary dizaýn
    Suw geçiriji toplumy: Sebet süzgüçli galyndylar üçin 90 mm galyndy rozetkasy, “overflow” toplumlary islege bagly däl
    Örtük: Suwuň lýubkanyň arka tarapynda galmagynyň öňüni almak üçin kondensatyň çal aşagy
    Padlar: Akýan suw bilen sesi siňdirmek üçin ses öldüriji padler
    Amaly ulanmak: Öý hojalygy, täjirçilik myhmanhanasy / bar, hassahana, kwartira we ş.m.
    Gaplamak: 1.Güýçli gorag aýratynlykda gutulýar.
    2. Aýry-aýry kartonlara 3-5pc goşuň
    3. Çykdajylary tygşytlamak: Paletde gaplanan gap
    4. Müşderiniň islegine görä aýratyn gaplama
    Gurluşyň wagty: Umuman, mukdaryna we ýer ýüzüne 10-30 gün.
    Söwda şertleri: FOB ýa-da EXW
    Port ýüklenýär: JiangMen ýa-da ŞenZhen ýa-da Hytaýda GuangZhou
    Tölegiň şerti: T / T, L / C, Paypal, Western Union, MoneyGram
    Önümçilik kuwwaty: Aýda 30,000 sany.
    Kesiş şablony: Şablon kagyzy kesiň (DXF faýly bar)
    Saýlawyňyz üçin esbaplar: Süzgüç, poslamaýan polatdan ýasalan rulon, poslamaýan polat sebet süzgüç, poslamaýan polat kolanderler, simli kolanderler, aşaky gözenekler, bambuk kesmek tagtasy, agaç kesilen tagta ch Oturylyşyk zeýkeşleri we ş.m.
    Eltip bermek “Express” -i, otly gatnawlaryny, howa gatnawlaryny, deňiz gatnawlaryny dünýäniň çar künjegine tertipleşdirmäge kömek ediň!

    Paket: Dürli paketler bar!

    1. Karton: aýratyn gaplamak

    img (16)
    img (16)
    img (16)
    img (16)
    img (29)
    img (16)
    img (16)

    2. 3 karton 1 kartonda gabat gelýär

    img (13)
    img (14)
    img (16)
    img (16)

    3. Palet: palet üçin 30-50 sany

    img (19)
    img (20)
    img (23)

    4. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda

    img (17)
    img (30)
    img (21)
    img (18)
    img (32)
    img (31)

    Iş prosesi

    img (37)

    Material

    img (41)

    Zawod

    img (42)

    Okuw ussahanasy

    img (38)

    Bent

    img (39)

    Kebşirlemek

    img (24)

    Polýak

    img (22)

    Berkidilen

    img (27)

    Tingiwopis

    img (40)

    Boýag

    img (43)

    Arassalamak

    img (12)

    QC

    img (36)

    Gaplamak

    img (45)
    img (44)

    Eltip bermek

    Bazar we eltip bermek

    e6e1b131
    1

    Awtoulag transporty

    freight train

    Otly gatnawy

    2

    Okean ugratmak

    3

    Howa gatnawy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň