img

El bilen ýasalan SUS304 / 316 Poslamaýan polatdan goşa çüýşe cUPC Taslama we öý ulanylyşy üçin aşhana çüýşesi


 • Şahadatnama:CUPC
 • Burç:R0 / R10 (R15 / R25 radiusy bar)
 • Material:Qualityokary hilli poslamaýan polat SUS304 / SUS316.
 • Galyňlygy:Adaty galyň jam bilen 1,0mm / 1.2mm /1.5mm ýa-da 2-3 mm flanes
 • Jemleýji:Çotga / Satin / Satin Sheen / Hammer / Reňkli
 • Mysal:nusgalar 7 günüň içinde taýýar bolup biler.
 • LOGO:Lazer LOGO / Film LOGO / Çap etmek LOGO hoş geldiňiz!
 • Gurluşyň wagty:15-45 gün, mukdaryna we ýeriniň gutarmagyna görä.
 • Ibermek:“Express” -i, otly gatnawlaryny, howa gatnawlaryny, deňiz gatnawlaryny dünýäniň çar künjegine tertipleşdirmäge kömek ediň!
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  El bilen ýasalan goşa tabak çüýşesi, birmeňzeş ýa-da dürli ululykdaky 2 jam (islegiňize görä), 50/50, 60/60, 70/30 ýa-da ofset dizaýny, geçen cUPC synaglarynyň hemmesi we cUPC faýlymyzda görkezilen..Bu goşa aşhana lýubkalarynyň hemmesi ýokary hilli ses izolýasiýasy we çyglylyga garşy örtükler, şol sanda kondensasiýany azaldyp we sesi basyp bilýän rezin pad bilen üpjün edilendir.CUPC bilen möhürlenendir we ýokary hilli standart kartonlarda gaplanýar.Poslama çydamly ýer, ýörite çotgalanan atlas prosesi arkaly posdan we okislenmeden goraýan 304 materialyň esasy bahasydyr. Her güýçli, uzak wagtlap dowam edýär.poslamaýan polatdan ýasalan material, nol radius burçy bar;bökdençsiz daşky görnüşi, tegelek radiusy, arassalamak has aňsat, öý arassalaýjy we ýumşak polotensalar bilen arassalananda asyl ýalpyldawuklygy saklaň, galyň örtükli we ses azaldýan gaplar goşuldy, standart 3.5 ”(90mm) zeýkeşiň açylmagy Çeňňek esbaplaryny, topmountyň ýönekeý we dürli gurnama usullaryny goldaýar, aşaky ýer, köp sanly ýeriň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler. Bu elde ýasalan legenler, sim çarçuwasynyň güýçli duýgusy, umumy gözelligi we jomartlygy we iýerarhiýanyň has güýçli duýgusy bilen lýubkanyň bedeniniň içerki giňişligini keseligine giňeldýär.El bilen ýasalan bu legen göni we aşak, gyralary we burçlary we has berk gurluşy bilen.El bilen ýasalan legen, suwuň geçiş hadysasyndan gaça durup, basseýni aňsatlyk bilen gurup bilýär.El bilen ýasalan lýubka, lazer kesmek, metaldan egilmek we kebşirlemek arkaly 304 ýa-da 316 poslamaýan polatdan ýasalýar.El bilen ýasalan çukur, adatça, 1,2mm-1,5mm ýokary we aşaklygyna galyň.Käbir elementleriň üstünde 2 mm ýa-da ondanam köp bolup biler.

  Gurnama:“Topmount”, “Undermount”, “Flushmount”, gurnama gurmak mümkinçiligini goýuň.

  246 (2)
  246 (3)
  246 (1)

  Buýsançly vitrin

  18 Gauge 5050 Deňsiz goşa çüýşäniň aşagy poslamaýan polatdan aşhana çüýşesi 3318 dýuým

  32 “6040 poslamaýan polatdan aşhana çüýşesi

  R0 7030 dagyň aşagyndaky burç SUS304 cUPC Poslamaýan polatdan aşhana Taslama we öýde ulanmak üçin çüýşe

  Iki aşhana çüýşesine taşlaň

  El bilen ýasalan goşa jam SUS304 Amerika cUPC standart poslamaýan polat çüýşesi

  Iň köp satylýan 32 dýuým çotgaly atlas goşa jamyň aşagyndaky çüýşe cUPC tassyklandy

  Söwda 16-njy synp, elde ýasalan goşa jam, poslamaýan polatdan aşhana çüýşesi 3320

  Bir kran deşikli ýokary hilli cUPC goşa jam poslamaýan polat çüýşesi

  Jübüt aşhana çüýşesi, aşaky poslamaýan polatdan 33x20 goşa aşhana çüýşesi, aşhana bar fermasy üçin amatly

  Takyk “MicroEdge Inset Flushmount” goşa çüýşe çüýşesi

  33 Inç aşaky aşhana çüýşesi 33 “x19” x10 “Poslamaýan polatdan 16 gauge 5050 goşa jam 10” Çuň aşhana çüýşesi

  El bilen ýasalan 3322 Topmount Undermount Flushmount 2 Bowl SUS304 Poslamaýan polat çüýşesi

  Önümiň ölçeg sanawy

  Müşderileriň hakyky zerurlyklaryna we isleglerine görä islendik ululyk / şekil / reňk!

  Piture Nook Umumy ululygy Käbäniň ululygy Radius
   7cf7253d DR2918 29 "x18" x10 " 737x457x254mm B: 17 "x16" x10 "
  S: 9 "x16"
  B: 432x406x254mm
  S: 228x406x254mm
  R10
  D2920 29 "x20" x10 " 737x508x254mm 13 "x18" x10 "
  50/50
  330x457x254mm
  50/50
  R0
  D2920B 29 "x20" x10 " 737x508x254mm B: 17 "x18" x10 "
  S: 9 "x18" x10 "
  B: 432x457x254mm
  S: 228x457x254mm
  R0
  D3119 31 "x19" x7 " 787x482x178mm 14 "x17" x7 "
  50/50
  356x432x178mm
  50/50
  R0
  D3219 32 "x19" x10 " 813x483x254mm 14.5 "x17" x10 "
  50/50
  368x432x254mm
  50/50
  R0
  DR3219 32 "x19" x10 " 813x483x254mm 14.5 "x17" x10 "
  50/50
  368x432x254mm
  50/50
  R10
  DR3219B 32 "x19" x10 " 813x483x254mm B: 17 "x17" x10 "
  S: 12 "x17" x10 "
  B: 483x483x254mm
  S: 305x483x254mm
  R10
  D3318 33 "x18" x10 " 838x457x254mm 15 "x16" x10 "
  50/50
  381x406x254mm
  50/50
  R0
  D3319 33 "x19" x10 " 838x482x254mm 15 "x17" x10 "
  50/50
  381x432x254mm
  50/50
  R0
  D3319B 33 "x19" x10 " 838x482x254mm B: 17 "x17" x10 "
  S: 13 "x17" x10 "
  B: 432x432x254mm
  S: 330x432x254mm
  R0
  D3320 33 "x20" x10 " 838x508x254mm B: 17 "x18" x10 "
  S: 13 "x18" x10 "
  B: 432x457x254mm
  S: 330x457x254mm
  R0
  TD3322 33 "x22" x9 " 838x558x228mm B: 18 "x17" x9 "
  S: 12 "x17" x9 "
  B: 457x432x228mm
  S: 305x432x254mm
  R0

  Aşakdaky gutar

  7cf7253d

  Dürli gurnamalar üçin mugt aksesuarlaşdyrylan klipler

  f50f1f60
  2643 (3)
  41af2a68
  a025ce0f

  Opsiýa üçin esbaplar

  S-02 Whole stainless steel basktet strainer

  S-02 Poslamaýan polatdan sebet süzgüç

  S-03 Whole stainless steel strainer

  S-03 Poslamaýan polatdan süzgüç

  S-04 Whole Stainless steel strainer

  S-04 Poslamaýan polatdan süzgüç

  S-06 Square strainer

  S-06 inedördül süzgüç

  Stailess steel wired basket in vairous size and shape

  Düwürtik polat simli sebedi gaty ululykda we görnüşde

  Stainless Steel Bottom Grids made according to the sinks size

  Lýubkalaryň ululygyna görä poslamaýan polatdan aşaky gözenekler

  Stainless Steel Colanders various size and shape available

  Poslamaýan polatdan ýasalan dürli ölçegler we görnüşler bar

  d3f5e1f91

  Tegelek ýa-da inedördül turbalarda poslamaýan polatdan ýasalan mat

  7cf7253d

  Dürli ululyk we şekilli agaç kesilen tagta bar

  Surfance Finish

  Çotga / Satin gutarnykly / Satin Şen, umuman, saýlamak üçin başga bir ýer bar: Nano-Gara, Nano-Kümüş, Nano-Altyn, Nano-Mis, Nano-Rose Gold fin.PVD-Gara, PVD-Gold , PVD-Mis, PVD-Rose Gold.

  24356346

  Önümiň jikme-jigi

  Içerki radius konner: Nol radiusy (R0), 10mm radiusy (R10) sanawda.
  15mm radius (R15), 25mm radius (R25) bar.
  Radiusyň daşynda Umuman R3, R5, R25, ýöriteleşdirilen elýeterli!
  Material: Uzak dowamlylygy, öndürijiligi we ajaýyp gözelligi üçin ýokary hilli poslamaýan polat SUS304 / SUS316.
  Galyňlyk Umuman, 1,2 mm, tutuş lýuboý üçin 1,5mm ýa-da 1mm jam bilen 3 mm flanes!
  Jemleýji: Çotga / Satin / Satin Sheen / Hammer / Reňkli
  LOGO Lazer LOGO / Film LOGO / Çap etmek LOGO hoş geldiňiz!
  Gurnama görnüşi: “Topmount” gämisi, “Undermount” gämisi, “Flushmount” gämisi
  Gurnama toplumy: 3.5 "zeýkeşiň diametri, hapa zyňylmagy bilen utgaşykly, dykyzlandyrylan zeýkeşiň diametri bar! Saýlamak üçin dürli gurnama klipleri
  Drenaj kelleleri Amatly drena head kelleleri (1,5 "ýa-da 2", gaty turbalar we islegiňiz boýunça ýumşak turbalar) aşhana lýubkalary bilen ajaýyp gabat geler.
  Şekil: Gönüburçly, kwadrat, adatdan daşary dizaýn
  Suw geçiriji toplumy: Sebet süzgüçli galyndylar üçin 90 mm galyndy rozetkasy, “overflow” toplumlary islege bagly däl
  Örtük: Suwuň lýubkanyň arka tarapynda galmagynyň öňüni almak üçin kondensatyň çal aşagy
  Padlar: Akýan suw bilen sesi siňdirmek üçin ses öldüriji padler
  Amaly ulanmak: Öý hojalygy, täjirçilik myhmanhanasy / bar, hassahana, kwartira we ş.m.
  Gaplamak: 1.Güýçli gorag aýratynlykda gutulýar.
  2. Aýry-aýry kartonlara 3-5pc goşuň
  3. Çykdajylary tygşytlamak: Paletde gaplanan gap
  4. Müşderiniň islegine görä aýratyn gaplama
  Gurluşyň wagty: Umuman, mukdaryna we ýer ýüzüne 10-30 gün.
  Söwda şertleri: FOB ýa-da EXW
  Port ýüklenýär: JiangMen ýa-da ŞenZhen ýa-da Hytaýda GuangZhou
  Tölegiň şerti: T / T, L / C, Paypal, Western Union, MoneyGram
  Önümçilik kuwwaty: Aýda 30,000 sany.
  Kesiş şablony: Şablon kagyzy kesiň (DXF faýly bar)
  Saýlawyňyz üçin esbaplar: Süzgüç, poslamaýan polatdan ýasalan rulon, poslamaýan polat sebet süzgüç, poslamaýan polat kolanderler, simli kolanderler, aşaky gözenekler, bambuk kesmek tagtasy, agaç kesilen tagta ch Oturylyşyk zeýkeşleri we ş.m.
  Eltip bermek “Express” -i, otly gatnawlaryny, howa gatnawlaryny, deňiz gatnawlaryny dünýäniň çar künjegine tertipleşdirmäge kömek ediň!

  Paket: Dürli paketler bar!

  1. Karton: aýratyn gaplamak

  212121
  212121
  212121
  img (16)
  212121
  img (29)
  img (16)

  2. 3 karton 1 kartonda gabat gelýär

  img (13)
  img (14)
  212121
  img (16)

  3. Palet: palet üçin 30-50 sany

  img (19)
  img (20)
  img (23)

  4. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda

  img (17)
  img (30)
  img (21)
  img (18)
  img (32)
  img (31)

  Iş prosesi

  d0797e075
  img (37)

  Material

  img (41)

  Zawod

  img (42)

  Okuw ussahanasy

  img (38)

  Bent

  img (39)

  Kebşirlemek

  img (24)

  Polýak

  img (22)

  Berkidilen

  img (27)

  Tingiwopis

  img (40)

  Boýag

  img (43)

  Arassalamak

  img (12)

  QC

  img (36)

  Gaplamak

  img (45)
  img (44)

  Eltip bermek

  Bazar we eltip bermek

  e6e1b131
  1

  Awtoulag transporty

  freight train

  Otly gatnawy

  2

  Okean ugratmak

  3

  Howa gatnawy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň