img

El bilen ýasalan SUS304 / 316 Goldaw Ledge poslamaýan polat iş stansiýasynyň aşagy, aşak düşmek, Apronyň öňündäki Farmhouse aşhana lýubkalary


 • Bazar:Bütindünýä
 • Burç:R0 / R10 (R15 / R25 radiusy bar)
 • Karz:iki tarap ýa-da dört tarap, OEM / ODM garşy aldy.
 • Material:Qualityokary hilli poslamaýan polat SUS304 / SUS316.
 • Galyňlygy:Adaty galyň jam bilen 1,2mm /1.5mm ýa-da 2-3 mm flanes
 • Jemleýji:Çotga / Satin / Satin Sheen / Hammer / Reňkli
 • Mysal:nusgalar 7 günüň içinde taýýar bolup biler.
 • LOGO:Lazer LOGO / Film LOGO / Çap etmek LOGO hoş geldiňiz!
 • Gurluşyň wagty:15-45 gün, mukdaryna we ýeriniň gutarmagyna görä.
 • Ibermek:“Express” -i, otly gatnawlaryny, howa gatnawlaryny, deňiz gatnawlaryny dünýäniň çar künjegine tertipleşdirmäge kömek ediň!
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  Her ýyl köp mukdarda “Workstation Sinks” öndürýäris, olaryň hemmesi paýlaýyş bazarynda gyzgyn satylýar we hyzmatdaşlarymyz tarapyndan “Amazon” onlaýn, bu toplumly lýubkalar ulanyjylara nahar taýýarlanyşyny we arassalanmagy tertipleşdirmek üçin ýörite esbaplary çüýşäniň üstünden süýşürmäge mümkinçilik berýär. aşhana hasaplaýjysy - saýlamak üçin dürli esbaplar: gap-gaçlary guratmak üçin gap, kolander, agaç kesmek ýa-da bambuk kesmek tagtasy, aşaky gözenekler, süzgüçler we ş.m., ähli esbaplar çüýşäniň ululygyna laýyk gelýär.

  Bu iş stansiýalarynyň lýubkalary, şol sanda: bir tabak çüýşesi, goşa jam çüýşesi, öňdäki ferma lýubkalary we 45 ”dýuým ýa-da has uly ýöriteleşdirilen lýubkalar, kran çukury bilen ýa-da kran deşigi bolmazdan montajyň aşagynda bolup biler.Nol radius burçy ýa-da tegelek burç.

  Bu poslamaýan polatdan ýasalan desgalaryň hemmesi ýokary hilli ses izolýasiýasy we çyglylyga garşy örtükler bilen üpjün edilendir, şol sanda lýuboý ulanylanda ses we titremäni siňdirýän rezin pad, deslapky drena with bilen aňsat suwarmak üçin işlenip düzülen, aşaky eňňit we kanal lýubkada suwuň ýygnanmagynyň öňüni alýan çukurlar.

  2mm ýa-da 3mm SUS304 poslamaýan polatdan ýasalan lýubkanyň köp bölegi, bazardaky lýubkalar üçin iň poslamaýan polatdan, çüýşäniň bu aty poslama we çukurlara çydamly, uzak wagtlap güýçli.Pellehana gara, kooperatiw, altyn ýa-da başga reňkler bilen reňklenip bilner, OEM / ODM SMART DIZAYN, ulanyjylara lýubkanyň üstünde işlemäge mümkinçilik berýän gymmatly hasap ýerini goşýar, islendik ululykdaky aşhana üçin ajaýyp.

  Gurnama:“Topmount”, “Undermount”, “Flushmount”, gurnama gurmak mümkinçiligini goýuň.

  2e7e510d1
  75691ccf1
  84f857041

  Buýsançly vitrin

  32 dýuýmlyk Workstation Ledge Undermount 16 Gauge poslamaýan polatdan aşhana çüýşesi ýekeje jam

  36 Inç Farmhouse Workstation Aşhana lýubkasy - 36 "x22" x10 "Poslamaýan Polatdan Örtük 16 Gauge 10 Inç Çuňňur Bir Bowl Fermer Garnituralary

  45 ”Uly aşgazan iş stansiýasy poslamaýan polatdan ýasalan çüýşe aşhana çüýşesi, goşulan esbaplar, 11 dýuým çuňlugy, 16 ölçeýji, aşagyndaky gurnama

  “Amazon” -yň satuwy 33 dýuýmlyk “Gunmetal Black Workstation Apron-Front” poslamaýan polatdan aşhana çüýşesi

  Iş stansiýasy 5050 6040 7030 goşa çüýşäniň aşagy 16 Gauge poslamaýan polatdan ýasalan aşhana çüýşesi

  16G eňňit gyrasy Uzyn elde ýasalan ýekeje jam poslamaýan polat çüýşesi

  33x22 dýuým poslamaýan polatdan aşhana çüýşesi - lýubka damjasy

  33 dýuýmlyk “Workstation Ledge 5050” goşa jamyň aşagy 16 Gauge poslamaýan polatdan aşhana çüýşesi

  Bar çümdüriji iş stansiýasynda 15x20 inç damjasy Kiçijik iň ýokary çukur çeňňegi 18 gauge ýa-da 16 ölçegli poslamaýan polatdan ýasalan çüýşe daşarda ýa-da çüýşeli çüýşede

  33 dýuým goşa çüýşe aşhana çüýşesi aşaky bölünişik 16 ölçegli poslamaýan polatdan ýasalan çukur iş stansiýasy

  Slim Bridge 32 dýuým eňňit 16 Gauge Undermount 5050 6040 Poslamaýan polatdan goşa çüýşe aşhana çüýşesi

  33x22 Jübüt çüýşe çüýşesi, pes derejeli aýratynlygy goşa çüýşäni çüýşäniň içine bölüň

  Önümiň ölçeg sanawy

  Müşderileriň hakyky zerurlyklaryna we isleglerine görä islendik ululyk / şekil / reňk!

  Piture Nook Düşündiriş Umumy ululygy Käbäniň ululygy Radius
   3213111752 WSSR1520 Boweke jamyň iň ýokary depesi 15 "x20" x9 " 381x508x228mm 13 "x15-7 / 8" x9 " 330x403x281mm R0
  / R10
  / R15
  / R25
  WSSR2522 Boweke jamyň iň ýokary depesi 25 "x22" x10 " 635x558x254mm 23 "x17-7 / 8" x10 " 584x450x254mm
  WSSR3219 Bir tabak aşagy 32 "x19" x10 " 813x483x254mm 30 "x15-7 / 8" x10 " 763x403x254mm
  WSSR3319 Bir tabak aşagy 33 "x19" x10 " 838x483x254mm 31 "x15-7 / 8" x10 " 787x403x254mm
  WSD3319 Iki gezek tabagyň aşagy 33 "x19" x10 " 838x483x254mm Jübüt jam 50/50 60/40 70/30 Jübüt jam 50/50 60/40 70/30
  WSD3322 Iki gezek jamyň üstki bölegi 33 "x22" x10 " 838x558x254mm Jübüt jam 50/50 60/40 70/30 Jübüt jam 50/50 60/40 70/30
  WSFS3321 Öňdäki ýekeje tabak 32-7 / 8 "x22-1 / 2" x10 " 838x565x254mm 29-7 / 8 "x17-1 / 2" x10 " 759x445x254mm
  WSFD3321 Apron öň goşa jam 32-7 / 8 "x22-1 / 2" x10 " 838x565x254mm Jübüt jam 50/50 60/40 70/30 Jübüt jam 50/50 60/40 70/30

  Aşakdaky gutar

  Ses çykaryjy ýassyklar we çygly reňk bilen umumy.

  3213111752

  Dürli gurnamalar üçin mugt aksesuar klipleri:

  2643 (2)
  2643 (3)
  2643 (4)
  2643 (1)

  Saýlawyňyz üçin esbaplar

  S-01 Half stainless steel straine Popular all over the world for Canada market usually accessoried with an short pipe

  S-01 poslamaýan polatdan ýarym ştamm

  S-02 Whole stainless steel basktet strainer

  S-02 Poslamaýan polatdan sebet süzgüç

  S-03 Whole stainless steel strainer

  S-03 Poslamaýan polatdan süzgüç

  S-04 Whole Stainless steel strainer

  S-04 Poslamaýan polatdan süzgüç

  S-06 Square strainer

  S-06 inedördül süzgüç

  Stailess steel wired basket in vairous size and shape

  Düwürtik polat simli sebedi gaty ululykda we görnüşde

  Stainless Steel Bottom Grids made according to the sinks size

  Lýubkalaryň ululygyna görä poslamaýan polatdan aşaky gözenekler

  Stainless Steel Colanders various size and shape available

  Poslamaýan polatdan ýasalan dürli ölçegler we görnüşler bar

  Stainless steel roll matt in round or square pipes

  Tegelek ýa-da inedördül turbalarda poslamaýan polatdan ýasalan mat

  Various size and shape wooden cut board available

  Dürli ululyk we şekilli agaç kesilen tagta bar

  Surfance Finish

  El bilen ýasalan SUS304 / 316 Goldaw Ledge poslamaýan polat iş stansiýasynyň aşagy, aşak düşmek, Apronyň öňündäki Farmhouse aşhana lýubkalary

  24356346

  Önümiň jikme-jigi

  Içerki radius konner: Nol radiusy (R0), 10mm radiusy (R10) sanawda.
  15mm radius (R15), 25mm radius (R25) bar.
  Radiusyň daşynda Umuman R3, R5, R25, ýöriteleşdirilen elýeterli!
  Material: Uzak dowamlylygy, öndürijiligi we ajaýyp gözelligi üçin ýokary hilli poslamaýan polat SUS304 / SUS316.
  Galyňlyk Umuman, 1,2 mm, tutuş lýuboý üçin 1,5mm ýa-da 1mm jam bilen 3 mm flanes!
  Jemleýji: Çotga / Satin / Satin Sheen / Hammer / Reňkli
  LOGO Lazer LOGO / Film LOGO / Çap etmek LOGO hoş geldiňiz!
  Gurnama görnüşi: “Topmount” gämisi, “Undermount” gämisi, “Flushmount” gämisi
  Gurnama toplumy: 3.5 "zeýkeşiň diametri, hapa zyňylmagy bilen utgaşykly, dykyzlandyrylan zeýkeşiň diametri bar! Saýlamak üçin dürli gurnama klipleri
  Drenaj kelleleri Amatly drena head kelleleri (1,5 "ýa-da 2", gaty turbalar we islegiňiz boýunça ýumşak turbalar) aşhana lýubkalary bilen ajaýyp gabat geler.
  Şekil: Gönüburçly, kwadrat, adatdan daşary dizaýn
  Suw geçiriji toplumy: Sebet süzgüçli galyndylar üçin 90 mm galyndy rozetkasy, “overflow” toplumlary islege bagly däl
  Örtük: Suwuň lýubkanyň arka tarapynda galmagynyň öňüni almak üçin kondensatyň çal aşagy
  Padlar: Akýan suw bilen sesi siňdirmek üçin ses öldüriji padler
  Amaly ulanmak: Öý hojalygy, täjirçilik myhmanhanasy / bar, hassahana, kwartira we ş.m.
  Gaplamak: 1.Güýçli gorag aýratynlykda gutulýar.
  2. Müşderiniň islegine görä aýratynlaşdyrylan gaplama
  Gurluşyň wagty: “Genera” mukdaryna we ýer ýüzüne görä 15-45 gün.
  Söwda şertleri: FOB ýa-da EXW
  Port ýüklenýär: JiangMen ýa-da ŞenZhen ýa-da Hytaýda GuangZhou
  Tölegiň şerti: T / T, L / C, Paypal, Western Union, MoneyGram
  Önümçilik kuwwaty: Aýda 30,000 sany.
  Kesiş şablony: Şablon kagyzy kesiň (DXF faýly bar)
  Saýlawyňyz üçin esbaplar: Süzgüç, poslamaýan polatdan ýasalan rulon, poslamaýan polat sebet süzgüç, poslamaýan polat kolanderler, simli kolanderler, aşaky gözenekler, bambuk kesmek tagtasy, agaç kesilen tagta ch Oturylyşyk zeýkeşleri we ş.m.
  Eltip bermek “Express” -i, otly gatnawlaryny, howa gatnawlaryny, deňiz gatnawlaryny dünýäniň çar künjegine tertipleşdirmäge kömek ediň!

  Paket: Dürli paketler bar!

  1. Karton: aýratyn gaplamak

  img (17)
  img (30)
  img (21)
  img (18)
  img (32)
  img (31)

  Iş prosesi

  img (2)
  img (1)
  img (3)
  img (4)
  img (1)
  img (37)

  Material

  img (41)

  Zawod

  img (42)

  Okuw ussahanasy

  img (38)

  Bent

  img (39)

  Kebşirlemek

  img (24)

  Polýak

  img (22)

  Berkidilen

  img (27)

  Tingiwopis

  img (40)

  Boýag

  img (43)

  Arassalamak

  img (12)

  QC

  img (36)

  Gaplamak

  img (45)
  img (44)

  Eltip bermek

  Bazar we eltip bermek

  e6e1b131
  1

  Awtoulag transporty

  freight train

  Otly gatnawy

  2

  Okean ugratmak

  3

  Howa gatnawy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň