Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

S: Tuogrong zawodyna baryp bilerismi?Zawodyňyz geçirişi gurnamaga kömek edip bilermi?

J: Hawa, sizi Tuogurong zawodyna çagyrmak biziň üçin mertebedir, GuangZhou ýa-da FoShan şäherine baranyňyzda awtoulagymyzy sizi myhmanhanadan alyp bararys.

S: Zawodyňyz markamyzy önümlere ýa-da gaplamalara çap edip bilermi?

J: Hawa, siziň rugsadyňyz bilen logotipi çap edip bileris ýa-da önümleriňizde LOGO çap edip bileris, olar mugt. Paketde gara çap hem mugt.

S: Zawodyňyzda önüm şahadatnamalary näme?

J: ABŞ we Kanada üçin cUPC şahadatnamamyz bar, faýl belgisi 9446.

S: Gark bolmakdan başga näme edip bilersiňiz?

J: Müşderiler tarapyndan taýýarlanan aşhana we hammam metaldan ýasalan her dürli zatlary, aşhana çüýşesi, gap-gaç çüýşesi, drena seb sebedi, hammam polunyň drenajy, duş örtügi plastinasy, poslamaýan polat polotensalar, alýumin saklaýjy raf we ş.m.

S: Önümleriňizi reňkläp bilersiňizmi?

J: Hawa, adaty gara, altyn, mis we beýleki adaty reňkler