img

Poslamaýan polatdan ýasalan otag üçin dürli esbaplary özleşdiriň


 • Bazar:Bütindünýä
 • Material:Qualityokary hilli poslamaýan polat SUS304 / SUS316.Alýumin
 • Ölçegi:Bazardaky meşhur ululyk we görnüş / müşderiler tarapyndan düzülen.
 • Jemleýji:Çotga / atlas / ýalpyldawuk (Aýna) / Chrome / Reňkli (gara, ak, altyn, mis we ş.m.)
 • Mysal:nusgalar 7 günüň içinde taýýar bolup biler.
 • LOGO:Lazer LOGO / Film LOGO / Çap etmek LOGO hoş geldiňiz!
 • Gurluşyň wagty:10-30 gün, mukdaryna we üstki gutarşyna görä.
 • Ibermek:“Express” -i, otly gatnawlaryny, howa gatnawlaryny, deňiz gatnawlaryny dünýäniň çar künjegine tertipleşdirmäge kömek ediň!
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  1. Çyzykly duş drenajy:Dürli ululyk we şekilli çyzykly duş drena .y.ýokary hilli SUS304 poslamaýan polatdan ýasalan, poslamagyň we poslamagyň öňüni almak üçin ýörite önümçilik tehnologiýasy, hammamlarda, aşhanalarda, garaageslarda, basseýnlerde, ýerzeminlerde we beýleki ýerlerde ulanylyp bilner. 4-den 80-e çenli gurmak we arassalamak aňsat. ” (100mm-den 2000mm) ýa-da has uzyn.Çotga, aýna ýa-da reňkli ýüz.

  LSD-4

  Duş zeýkeşiniň pol meýdançasynyň drena 4 inç (100mm)

  LSD-24

  Çotga 304 Poslamaýan Polat Duş Drenajy (uzynlygy: 600mm)

  LSD-32

  Çyzykly duş ýuwujy 32 dýuým (uzynlygy)dürli dizaýn edilen Drena Panelleri bilen.

  LSD-46

  Çyzykly duş drena 48 dýuým (Uzynlygy 800mm) 1 plitka goýmak örtüginde reňkli 2

  LSD-60

  Gata duşy 60 dýuým (uzynlygy: 2000mm)2 sany plitka salmak üçin gapak

  2. Zibil gutusy / Zibil gutusynda gurmak:Poslamaýan polatdan ýasalan SUS304, aňsat gurnamak, ululygy, görnüşi we reňkleri üçin ýöriteleşdirilen hoş geldiňiz!

  3. Dokma eýesi(Ölçegi: 540 * 140 * 110mm): Wagtyň geçmegi bilen iň oňat çydamlylygy üpjün etmek, elýeterli görnüşi we reňkleri sazlamak üçin 304 poslamaýan polatdan ýasalan!

  4. Flanes bilen duş perdesi hasasy: Gradeokary derejeli poslamaýan polatdan ýasalan, gaty berk we çydamly, her gün ulanylyp bilner we birnäçe ýyllap pos ýok.

  5. Poslamaýan polatdan aýna:Poslamaýan polatdan ýasalan, berkidiji nurbat esbaplary bilen uzak wagtlap çydamly.

  Bukja

  Karton: aýratyn gaplama ýa-da karton paketini, elýeterli düzüň.

  img (10)
  img (22)

  Iş prosesi

  d0797e075
  img (37)

  Material

  img (41)

  Zawod

  img (42)

  Okuw ussahanasy

  Bazar we eltip bermek

  e6e1b131
  1

  Awtoulag transporty

  freight train

  Otly gatnawy

  2

  Okean ugratmak

  3

  Howa gatnawy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň