HakyndaUs

“Guangdong TuoGuRong Kitchen and Bath Co., Ltd.” Hytaýyň ýokary hilli metal önüm öndürijisidir.Toparymyz 2006-njy ýyldan bäri poslamaýan polatdan ýasalan meýdança bilen meşgullanýar. Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderilere ýokary hilli önümler we hyzmatlar bermäge synanyşýarys.Önümlerimiz yzygiderli täzelenýär we müşderi bazarynyň zerurlyklaryna garşy ulalýar.

Mehaniki poslamaýan polat çüýşeden başlap, ýasalan lýubkalara, soňra bolsa müşderiler tarapyndan düzülen dürli metal önümlerine önümçilik prosesi.Qualityokary hilli önümler we hyzmatlar bilen müşderilerimiziň arasynda gowy abraý gazanýarys we uzak möhletli hyzmatdaşlygy dowam etdirýäris!

download

Müşderileriň innowasiýa ideýalaryna degişli önüm dizaýnyny we tekliplerini berip biljek hünärmen inersenerlerimiz bar;Tejribeli önümçilik tehnikleri talap edilişi ýaly ýokary hilli önümleri ussatlyk bilen öndürip bilerler;Taýýar önümleriň ýokary hilini we kämilligini üpjün etmek üçin ähli önümçilik proseslerini berk barlamak üçin berk hil barlag işgärleri bar;2002-nji ýyldan bäri zawodyň eksportyna jogapkär halkara işewürlik işgärleri bar. Halkara söwda tejribesi bilen daşary ýurtly müşderiler TuoGuRong-dan özleşdirilen önümlerini aňsatlyk bilen alyp bilerler.Zawodymyzyň öz CUPC şahadatnamasy bar, lýubkalar Amerikanyň standartyna doly laýyk gelýär.Müşderileriň dürli gyssagly zerurlyklaryny çalt tassyklap we jogap berip bilýän kompaniýamyzyň içerki aragatnaşygy gaty çeýe.

TUOGURONG

Aşhana we arassaçylyk önümlerini öndüriji hökmünde esasy önümlerimiz:

Poslamaýan polatdan aşhana çüýşesi, poslamaýan polatdan ýasalan hammam basseýni, poslamaýan polatdan ýasalan diwar nokady, poslamaýan polatdan ýasalan hammam tekjeleri, alýumin hammam tekjeleri, poslamaýan polat hammam polunyň drena andy we poluň drena cover örtügi plastinasy, poslamaýan polatdan ýasalan hammam şkafy, poslamaýan polatdan ýasalan galyndy gap, hammam poslamaýan polat aýna, poslamaýan polatdan ýasalan hammam hajathana çotgasy + rulon saklaýjy, poslamaýan polat polotensel.

Dürli metal önümleri özleşdirildi.

OEM we ODM hoş geldiňiz!

Pearl derýasynyň KaiPing-de ýerleşýän zawodymyz, KaiPing amatly transport we eksport transporty bilen Hytaýyň meşhur önümçilik şäheridir.
Bize baryp görmek we hyzmatdaşlyk etmek üçin mähirli garşylanýarsyňyz!

2121