img

Poslamaýan polatdan we metal önümlerimiz üçin elýeterli gutarnykly reňkler

Thehli önümler üçin esasy poslamaýan polatdan we metal reňkden, PVD reňkinden, Nano-reňkden, Boýag reňkinden


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Poslamaýan polatdan we alýumin önümlerimiziň hemmesi esasy pellehana garşy dürli reňkli bolup biler

Esasy gutarmak:Çotga / Satin; Aýna ýalpyldawuk; Satin Şin,

PVD reňki:Mat reňkinde barmaksyz ýag / Barmaksyz ýalpyldawuk reňk bilen

Nano-Tec reňki:Mat reňkinde barmaksyz ýag / ýalpyldawuk reňkde barmaksyz ýag bilen

Gum örtügi:Mini-Sandblasting / Gödek Sandblasting bilen

Boýag:Armyly boýag / Sowuk boýag / Gödek boýag

Reňk düzüň:Dürli Customize reňkleri hoş geldiňiz!

Reňk

Çotga PVD altyn

Çotga PVD gara

Çotga PVD bürünç

Çotga PVD altyn şampan altyn

Matt Gara reňk

Ak reňk

Gumly kümüş

Poslamaýan polat çotga

Misde poslamaýan polat

Poslamaýan polat Gara reňkde

Mis (Gül altyn) Reňk

Aýna ýalpyldawuk PVD gara

Aýna ýalpyldawuk PVD altyn

Aýna ýalpyldawuk gül altyn

Aýna polýak poslamaýan polatdan

Gödek gara reňk

Çäge reňkleri

Satin Şen

Anodlaşdyrylan alýumin

Islendik reňkleri özleşdiriň

Iş prosesi

img (1)

Bazar we eltip bermek

e6e1b131
1

Awtoulag transporty

freight train

Otly gatnawy

2

Okean ugratmak

3

Howa gatnawy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň