img

El bilen ýasalan metal şkaf, ammar tekjeleri, kabinet goldawy, hammam tekjeleri.


 • Bazar:Bütindünýä
 • Material:Qualityokary hilli poslamaýan polat SUS304 / SUS316.Alýumin
 • Galyňlygy:1.0mm / 1,2mm /1.5mm ýa-da 2-3 mm polat polat we turbalar.
 • Jemleýji:Çotga / atlas / ýalpyldawuk (Aýna) / Chrome / Reňkli (gara, ak, altyn, mis we ş.m.)
 • Mysal:nusgalar 7 günüň içinde taýýar bolup biler.
 • LOGO:Lazer LOGO / Film LOGO / Çap etmek LOGO hoş geldiňiz!
 • Gurluşyň wagty:10-30 gün, mukdaryna we üstki gutarşyna görä.
 • Ibermek:“Express” -i, otly gatnawlaryny, howa gatnawlaryny, deňiz gatnawlaryny dünýäniň çar künjegine tertipleşdirmäge kömek ediň!
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  1: Kabinet goldawy, basseýn goldawyPoslamaýan polatdan ýasalan hammam şkafynyň goldawy, poslamaýan polatdan ýasalan şkafyň aýagy , hammam basseýniniň poslamaýan polat diregi, poslamaýan polatdan ýasalan tutawaç tutawajy, lazer kesmek, kebşirlemek, üwemek, polatlamak, elektroplatirlemek we beýleki ýerüsti bejermek, ýalpyldawuk ýer , ýönekeý we owadan görnüş, giňden ulanylýan, myhmanhana myhmanhana kofe stoly, söwda merkezleriniň, binalaryň we ýörite dükanlaryň stol goldawy.

  Ölçegi, görnüşi we reňki aýratynlaşdyrylan.

  Gurnama bölekleri we kartonlara gaplanan ähli aksesuarlary we gaplamalary el bilen işlemek.

  2: Poslamaýan polatdan ýasalan polotensellazer kesmek, egilmek, kebşirlemek, üwemek, polatlamak, elektroplatirlemek we beýleki ýerüsti bejergiler arkaly esasy material hökmünde poslamaýan polat turbadan ýasalýar.Onda ýalpyldawuk ýüz, ýönekeý we owadan görnüş, amatly gurnama we çydamlylyk, ýöriteleşdirilen ululyk, şekil we reňk bar.OEM we ODM hoş geldiňiz!

  Gurnama bölekleri bilen enjamlaşdyrylan we kartonlara gaplanan zatlaryň hemmesini el bilen işlediň.

  3:Diwar tekjesiBurç tekjesi (üçburç sebetler ýa-da gönüburçly sebet ammary), diwara berkidiş şkafy, diwar tekjesi poslamaýan polatdan ýa-da alýuminiýden, ýöriteleşdirilen ululygy we deşik nagşy, gündelik iş bilen bezelen dizaýner.Duş düşelgesiniň ähli amatlyklaryny bulaşyklyksyz hödürleýärler. Daş görnüşi bejergisi bilen üýtgeýär.Çykyş sahnasy: gaty çydamly, arzan we gurmak aňsat, şonuň üçin köplenç hammamda, aşhanada, myhman otagynda, naharhanalarda, ýatylýan otaglarda we okuw otaglarynda ulanylýar.Aýratynlyklary: gurnamak we bölmek üçin mugt, bölmek üçin bir tekjäni saýlap bilersiňiz ýa-da zerurlyklaryňyza görä birnäçe tekjäni saýlap bilersiňiz.Saklaýyş ýerini köpeldýärler we tertipli bolmaga kömek edýärler.Çygly ýa-da gury gurluşyk üçin amatly, bularyň hemmesini hapa garşy, arassalamak aňsat, saýlamak üçin dürli reňkler: Çotga, gara, altyn, mis, gül altyn görnüşi.Gunmetal Gara, bürünç, Boýag gara, Boýag Ak, Şahsylaşdyrylan granulaly gara, Satin anodlaşdyrylan alýumin, ýalpyldawuk Chrome Anodlaşdyrylan Alýumin, Çotga Chrome Anodlaşdyrylan Alýumin, Grafit Anodlaşdyrylan Alýumin we Müşderi kesgitlenen reňk.ulanyjylar üçin beýleki mebelleri gaty gowy gabat getirmek.

  Thehli diwar tekjesi halkara howa gatnawynda ýa-da Localerli logistika we gyssagly eltip bermekde “Express” üçin ygtybarly bir güýçli gorag gutusyna gaplanýar.ýöriteleşdirilen reňk gutulary hoş geldiňiz!

  Hytaýda elde ýasalan ýöriteleşdirilen metal önümlerini ilkinji öndüriji hökmünde, ýöriteleşdirilen täze önümleriň dizaýnynda baý tejribämiz bar.Müşderilere ideallary hakyky önüme öwürmäge çalt we çeýe kömek edip bileris.Has giňişleýin maglumat we hyzmatdaşlyk üçin biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz.

  Önümiň ölçeg sanawy

  Çeşme basseýn goldawy

  Basseýn goldawy

  Gurnalan kabinet goldawy

  Alýuminiý diwar diwary

  Diwar çyzylan Şewleri özleşdirýär

  Burç tekjesi poslamaýan polatdan (Alýumin) özleşdirýär

  Burç tekjesi üçburçluk saklaýyş sebedi

  Diwar meýdany tekjesini düzüň

  Polotensanyň şekili L şekili

  Soganlyk rack meýdançasynyň şekili

  Towuk rack U görnüşi

  Diwara berkidilen tutawaç kwadrat görnüşi

  Surfance Finish

  212

  Wairous Baisc gutarmak we Cusotmize reňkleri bar!

  Önümiň jikme-jigi

  Material: Uzak dowamlylygy, Alminium öndürijiligi we ajaýyp gözelligi üçin ýokary hilli poslamaýan polat SUS304 / SUS316.
  Galyňlyk 0.8 mm-den 3mm-e çenli, özleşdirilen elýeterli!
  Jemleýji: Çotga / atlas / ýalpyldawuk (aýna) / reňkli
  LOGO Lazer LOGO / Film LOGO / Çap etmek LOGO hoş geldiňiz!
  Gurnama görnüşi: Alnan, gurlan, gizlenen
  Şekil: Gönüburçly, kwadrat, üçburçluk, adatdan daşary dizaýn
  Amaly ulanmak: Öý hojalygy, täjirçilik myhmanhanasy / bar, hassahana, kwartira we ş.m.
  Gaplamak: 1.Güýçli gorag aýratynlykda gutulýar.
  2. Müşderiniň islegine görä aýratynlaşdyrylan gaplama
  Gurluşyň wagty: “Genera” mukdaryna we ýer ýüzüne 10-30 gün.
  Söwda şertleri: FOB ýa-da EXW
  Port ýüklenýär: JiangMen ýa-da ŞenZhen ýa-da Hytaýda GuangZhou
  Tölegiň şerti: T / T, L / C, Paypal, Western Union, MoneyGram
  Önümçilik kuwwaty: Aýda 30,000 sany.
  Kesiş şablony: Şablon kagyzy kesiň (DXF faýly bar)
  Eltip bermek “Express” -i, otly gatnawlaryny, howa gatnawlaryny, deňiz gatnawlaryny dünýäniň çar künjegine tertipleşdirmäge kömek ediň!

  Paket: Dürli paketler bar!

  Karton: aýratyn gaplamak

  img (2)
  img (3)
  img (1)

  Iş prosesi

  212 (2)
  img (2)
  img (1)

  Material

  img (3)

  Zawod

  img (4)

  Okuw ussahanasy

  Bazar we eltip bermek

  e6e1b131
  1

  Awtoulag transporty

  freight train

  Otly gatnawy

  2

  Okean ugratmak

  3

  Howa gatnawy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň