img

Gyzgyn satuw poslamaýan polat 304 El bilen ýasalan aşaky ýer / iň ýokary aşhana çüýşesi ýekeje jam / Drenaboard bilen goşa jam


 • Burç:R0 / R10 / R15 / R25 radiusy bar.
 • Material:Qualityokary hilli poslamaýan polat SUS304 / SUS316.
 • Galyňlygy:Adaty galyň jam bilen 1,0mm / 1.2mm /1.5mm ýa-da 2-3 mm flanes
 • Jemleýji:Çotga / Satin / Satin Sheen / Hammer / Reňkli
 • Mysal:nusgalar 7 günüň içinde taýýar bolup biler.
 • LOGO:Lazer LOGO / Film LOGO / Çap etmek LOGO hoş geldiňiz!
 • Gurluşyň wagty:15-45 gün, mukdaryna we ýeriniň gutarmagyna görä.
 • Ibermek:“Express” -i, otly gatnawlaryny, howa gatnawlaryny, deňiz gatnawlaryny dünýäniň çar künjegine tertipleşdirmäge kömek ediň!
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Düşündiriş

  Poslamaýan Polat 304 Öý aşhana çüýşesi Drena board tagtasy bilen doly elde ýasalan çüýşäni, islegleriňize görä dizaýnlary, diametri we galyňlygyny saýlap bilersiňiz.saçak gap-gaçlaryňyzyň hemmesini arassalamak has aňsat bolup biler. Islegleriňize we hakyky ulanyşyňyza görä suw akabasynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny saýlap bilersiňiz.

  Zeýkeş funksiýasyny oýnamak üçin zeýkeş tagtasy hökmünde ulanylyp bilner, guratmak üçin ýuwulan gap-gaçlary goýmaga mümkinçilik berýär.Şeýle hem, köp adam tabaklary, tabaklary we beýleki gap-gaçlary aňsatlaşdyrmak üçin üstünde oturmak üçin aşhana sebedi satyn alar, beýlekiler ony küýzeler we gaplar üçin ulanýarlar.

  Singleeke-täk drena board tagtasy bilen bir tabak çüýşesi, ýekeje drena board tagtasy bilen bir tabak çüýşesi, bir drena board tagtasy bilen goşa jam çüýşesi, goşa drena board bilen goşa jam.Hemmesini çep tagtada ýa-da sag tagtada goýup bolýar, aşaky çukur bilen aşagyndan ýa-da iň ýokary derejeden alyp bolýar.Bu lýubkalar üçin dürli reňk bar, PVD we Nano bejergisi bilen, saýlamalaryňyz üçin GAR, ROSE GOLD, GOLD reňkleri bolýar, aşhanaňyzy has reňkli we lezzetli edýär!

  Poslamaýan polatdan aşhana lýubkalarynyň köpüsi aşhanaňyza ýumşak görünmek üçin bökdençsiz bezelen.

  Gurnama:“Topmount”, “Undermount”, “Flushmount”, gurnama gurmak mümkinçiligini goýuň.

  246 (2)
  246 (3)
  246 (1)

  Buýsançly vitrin

  Gyzgyn satuw poslamaýan polat 304 El bilen ýasalan aşhana çüýşesi Drenaboard bilen ýekeje jam

  Moda dizaýny Poslamaýan Polat 304 Drenaer bilen ýekeje jam çüýşesi

  Iň köp satylýan SUS304 El bilen ýasalan aşhana aşgazan çüýşesi

  Drenaboard bilen uly aşgazan ýekeje jam aşhana çüýşesi

  Çalt suwarmak poslamaýan polat 304 goşa tabak çüýşeli aşhana çüýşesi

  Hytaý öndürijisi Qualityokary hilli çep drenaboard goşa tabak çüýşesi

  Sag drenaboard aşhana çüýşesi goşa basseýn

  R10 Poslamaýan Polat 304 Suwuň aşagyndaky aşhana goşa tabak, kran çukury bilen çümýär

  R0 Poslamaýan Polat 304 El bilen ýasalan ýekeje jam çüýşesi

  Döwrebap dizaýn Poslamaýan Polat 304 El bilen ýasalan iki çüýşäni Drenaboard bilen çümdüriň

  Iki gaply goşa drena board lýubkasy Iki gapdalyndaky drena board bilen aşhana çüýşesi

  Topmount poslamaýan polatdan ýasalan goşa tabak, Drena board tagtasy bilen uly aşhana çüýşesi

  Zeýkeş tagtasynda gurlan aşhana çüýşesine taşlaň

  Zeýkeş tagtasy bilen uly aşhana çüýşesi

  Zeýkeş tagtasy bilen goşa aşhana çüýşesi

  zeýkeş poslamaýan polatdan aşhana çüýşesi

  Önümiň ölçeg sanawy

  Ululygy / görnüşi / reňki we drena board tarapy hakyky zerurlyklara görä düzülip bilner!

  Piture Nook Umumy ululygy Käbäniň ululygy (1) Käbäniň ululygy (2) Zeýkeş tagtasynyň ululygy
   2142139 7545 750x450x180mm 380x400x180mm / 320x350mm
  7950 790x500x203mm 390x405x203mm / 350x405mm
  8645 860x450x203mm 450x400x203mm / 360x400mm
  8650 860x500x203mm 450x400x203mm / 360x400mm
  8745 870x450x205mm 450x400x205mm / 370x400mm
  9645 900x450x205mm 510x400x205mm / 400x400mm
   2142139 10049 1000x490x203mm 370x440x203mm 200x395x203mm 360x395mm
  11145 1114x450x205mm 350x400x205mm 350x400x205mm 340x400mm
  11345 1135x450x205 / 185mm 350x400x205mm 340x395x185mm 370x395mm
  11350 1135x500x203mm 343x400x205mm 343x400x205mm 379x400mm
  11448 1140x480x205mm 355x430x205mm 355x380x205mm 360x380mm
  15550 1550x500x203mm 390x405x203mm 390x405x203mm Iki: 350x405mm

  Aşakdaky gutar

  2142139

  Dürli gurnamalar üçin mugt aksesuarlaşdyrylan klipler

  2643 (2)
  2643 (3)
  2643 (4)
  2643 (1)

  Saýlawyňyz üçin esbaplar

  Australian Strainers

  Awstraliýaly süzgüçler

  faucet in stainless steel

  poslamaýan polatdan kran

  faucet with hot and cold

  gyzgyn we sowuk kran

  S-02 Whole stainless steel basktet strainer

  S-02 Poslamaýan polatdan ýasalan sebet süzgüç

  S-03 Whole stainless steel strainer

  S-03 Poslamaýan polatdan süzgüç

  S-04 Whole Stainless steel strainer

  S-04 Poslamaýan polatdan süzgüç

  S-05 Australia Strainer

  S-05 Awstraliýa süzgüji

  S-06 Square strainer

  S-06 inedördül süzgüç

  Soap dispenser plastic

  Sabyn paýlaýjy plastmassa

  Soap dispenser stainless steel

  Sabyn paýlaýjy poslamaýan polatdan

  Stailess steel wired basket in vairous size and shape

  Düwürtik polat simli sebedi gaty ululykda we görnüşde

  Stainless Steel Bottom Grids made according to the sinks size

  Lýubkalaryň ululygyna görä poslamaýan polatdan aşaky gözenekler

  Stainless Steel Colanders various size and shape available

  Poslamaýan polatdan ýasalan dürli ölçegler we görnüşler bar

  Stainless steel Drainer Bench

  Poslamaýan polatdan drenaer skameýkasy

  Stainless steel roll matt in round or square pipes

  Tegelek ýa-da inedördül turbalarda poslamaýan polatdan ýasalan mat

  Strainer with deodorization drainage pipe

  Deodorizasiýa zeýkeş turbasy bilen süzgüç

  Strainer with hard and soft pipe

  Gaty we ýumşak turba bilen süzgüç

  Strainer with overflower

  Gaty suwly süzgüç

  Various size and shape wooden cut board available

  Dürli ululyk we şekilli agaç kesilen tagta bar

  Surfance Finish

  Çotga / Satin gutarnykly / Satin Şen, umuman, saýlamak üçin başga bir ýer bar: Nano-Gara, Nano-Kümüş, Nano-Altyn, Nano-Mis, Nano-Rose Gold fin.PVD-Gara, PVD-Gold , PVD-Mis, PVD-Rose Gold.

  24356346

  Önümiň jikme-jigi

  Içerki radius konner: Nol radiusy (R0), 10mm radiusy (R10), 15mm radiusy (R15), 25mm radiusy (R25)
  Radiusyň daşynda Umuman R3, R5, R25, ýöriteleşdirilen elýeterli!
  Material: Uzak dowamlylygy, öndürijiligi we ajaýyp gözelligi üçin ýokary hilli poslamaýan polat SUS304 / SUS316.
  Galyňlyk Umuman, 1,2 mm, tutuş lýuboý üçin 1,5mm ýa-da 1mm jam bilen 2mm-3mm flanes bar!
  Jemleýji: Çotga / Satin / Satin Sheen / Hammer / Reňkli
  LOGO Lazer LOGO / Film LOGO / Çap etmek LOGO hoş geldiňiz!
  Gurnama görnüşi: “Topmount” gämisi, “Undermount” gämisi, “Flushmount” gämisi
  Gurnama toplumy: 3.5 "zeýkeşiň diametri, hapa zyňylmagy bilen utgaşykly, dykyzlandyrylan zeýkeşiň diametri bar! Saýlamak üçin dürli gurnama klipleri
  Drenaj kelleleri Amatly drena head kelleleri (1,5 "ýa-da 2", gaty turbalar we islegiňiz boýunça ýumşak turbalar) aşhana lýubkalary bilen ajaýyp gabat geler.
  Şekil: Gönüburçly, kwadrat, adatdan daşary dizaýn
  Suw geçiriji toplumy: Sebet süzgüçli galyndylar üçin 90 mm galyndy rozetkasy, “overflow” toplumlary islege bagly däl
  Örtük: Suwuň lýubkanyň arka tarapynda galmagynyň öňüni almak üçin kondensatyň çal aşagy
  Padlar: Akýan suw bilen sesi siňdirmek üçin ses öldüriji padler
  Amaly ulanmak: Öý hojalygy, täjirçilik myhmanhanasy / bar, hassahana, kwartira we ş.m.
  Gaplamak: 1.Güýçli gorag aýratynlykda gutulýar.
  2. Aýry-aýry kartonlara 3-5pc goşuň
  3. Çykdajylary tygşytlamak: Paletde gaplanan gap
  4. Müşderiniň islegine görä aýratyn gaplama
  Gurluşyň wagty: Umuman, mukdaryna we ýer ýüzüne 10-30 gün.
  Söwda şertleri: FOB ýa-da EXW
  Port ýüklenýär: JiangMen ýa-da ŞenZhen ýa-da Hytaýda GuangZhou
  Tölegiň şerti: T / T, L / C, Paypal, Western Union, MoneyGram
  Önümçilik kuwwaty: Aýda 30,000 sany.
  Kesiş şablony: Şablon kagyzy kesiň (DXF faýly bar)
  Saýlawyňyz üçin esbaplar: Süzgüç, poslamaýan polatdan ýasalan rulon, poslamaýan polat sebet süzgüç, poslamaýan polat kolanderler, simli kolanderler, aşaky gözenekler, bambuk kesmek tagtasy, agaç kesilen tagta ch Oturylyşyk zeýkeşleri we ş.m.
  Eltip bermek “Express” -i, otly gatnawlaryny, howa gatnawlaryny, deňiz gatnawlaryny dünýäniň çar künjegine tertipleşdirmäge kömek ediň!

  Paket: Dürli paketler bar!

  1. Karton: aýratyn gaplamak

  img (7)
  img (8)
  img (11)
  img (16)
  img (1)
  img (2)
  img (4)

  2. 3 karton 1 kartonda gabat gelýär

  img (1)
  img (2)
  img (4)
  img (3)

  3. Palet: palet üçin 30-50 sany

  1
  2
  3

  4. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda

  Iş prosesi

  img (37)

  Material

  img (41)

  Zawod

  img (42)

  Okuw ussahanasy

  img (38)

  Bent

  img (39)

  Kebşirlemek

  img (24)

  Polýak

  img (22)

  Berkidilen

  img (27)

  Tingiwopis

  img (40)

  Boýag

  img (43)

  Arassalamak

  img (12)

  QC

  img (36)

  Gaplamak

  img (45)
  img (44)

  Eltip bermek

  Bazar we eltip bermek

  e6e1b131
  1

  Awtoulag transporty

  freight train

  Otly gatnawy

  2

  Okean ugratmak

  3

  Howa gatnawy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň